Σχεδιασμός υποβρυχίων αγωγών διάθεσης υγρών αποβλήτων στη θάλασσα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός υποβρυχίων αγωγών διάθεσης υγρών αποβλήτων στη θάλασσα (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)

Κουτίτας, Χριστόφορος (EL)
Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Δεδικούση, Σταματία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kallipos (EN)
Dedikousi, Stamatia (EN)
Koutitas, Christoforos (EN)

Γενικά περί ανωστικών ροών (φλέβες και πλούμια). Γενικές και απλοποιημένες εξισώσεις υπολογισμού πλουμίων σε ομογενές ή στρωματωμένο θαλάσσιο περιβάλλον με ή χωρίς ύπαρξη ρευμάτων. Διάυη στο κοντινό ακρινό πεδίο. Υδραυλικοί υπολογισμοί συστημάτων υποβρύχιας διάθεσης υγρών αποβλήτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (EL)
ΔΙΑΧΥΤΗΡΑΣ (EL)
ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΤΥΡΒΩΔΕΣ ΠΛΟΥΜΙΟ (EL)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
Mathematical Models In Coastal Engineering (EN)
Turbulent Plume (EN)
Maritime Hydraulics (EN)
Physical Oceanography (EN)
Outfalls (EN)
Hydrodynamic Coastal Circulation (EN)
Coastal Engineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.