Εισαγωγή: Στοιχεία Πιθανοτήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή: Στοιχεία Πιθανοτήτων (EL)
Introduction: Elements of Probability (EN)

Τουμπής, Σταύρος (EL)
Κοντογιάννης, Ιωάννης (EL)
Kontogiannis, Ioannis (EN)
Toumpis, Stavros (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Δελλαπόρτας, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gitzenis, Savvas (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)
Dellaportas, Petros (EN)

Περιγραφή του αντικειμένου της θεωρίας πιθανοτήτων, του συγγράμματος, και σύντομη αναφορά στις εφαρμογές της πιθανοκρατικής προσέγγισης σε σύγχρονα προβλήματα της πληροφορικής και της στατιστικής. Συνοπτική ανάπτυξη της σχέσης των πιθανοτήτων με τα μαθηματικά εν γένει, ιστορική επισκόπηση της εμφάνισης των βασικών εννοιών της τυχαιότητας και της πιθανότητας. Παραδείγματα σημαντικών και κεντρικών εφαρμογών στην πληροφορική και τη στατιστική: Περιγραφή και προσομοίωση δικτύων και άλλων πολύπλοκων συστημάτων, πιθανοκρατική ανάλυση αλγορίθμων, "randomized" αλγόριθμοι, αλγόριθμοι επεξεργασίας δεδομένων multimedia, εφαρμογές στη μηχανική μάθηση και την ανάκτηση πληροφοριών, κρυπτογραφία, θεμελίωση βασικών εννοιών πολυπλοκότητας και υπολογισιμότητας, δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, στατιστική εκτίμηση, το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (EL)
Probability Measure (EN)
Probabilistic Models (EN)
Probability (EN)
Probability Density (EN)
Statistics (EN)
Analysis Of Algorithms (EN)
Distributions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.