Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέτρο πιθανότητας (EL)
Probability measure (EN)

Τουμπής, Σταύρος (EL)
Κοντογιάννης, Ιωάννης (EL)
Kontogiannis, Ioannis (EN)
Toumpis, Stavros (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Δελλαπόρτας, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gitzenis, Savvas (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)
Dellaportas, Petros (EN)

Ορισμός του μέτρου πιθανότητας για πεπερασμένους ή αριθμήσιμα άπειρους χώρους πιθανότητας. Πολλά παραδείγματα. Συστηματική ανάπτυξη των θεμελιωδών ιδιοτήτων του μέτρου πιθανότητας: Υπολογισμός πιθανοτήτων στην περίπτωση ισοπίθανων στοιχειωδών ενδεχομένων, αθροιστική ιδιότητα του μέτρου πιθανότητας, κοκ. Γενικός ορισμός μέτρου πιθανότητας: Αυτή η ενότητα σημειώνεται με αστερίσκο "*" γιατί αφενός είναι προαιρετική (και όχι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας) και αφετέρου απαιτεί μαθηματικά εργαλεία τα οποία ξεπερνούν τις συνήθεις αναμενόμενες γνώσεις για την παρακολούθηση του υπόλοιπου μαθήματος. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (EL)
Probability Measure (EN)
Probabilistic Models (EN)
Probability (EN)
Probability Density (EN)
Statistics (EN)
Analysis Of Algorithms (EN)
Distributions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.