Διακριτές τυχαίες μεταβλητές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιακριτές τυχαίες μεταβλητές (EL)
Discrete random variables (EN)

Τουμπής, Σταύρος (EL)
Κοντογιάννης, Ιωάννης (EL)
Kontogiannis, Ioannis (EN)
Toumpis, Stavros (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Δελλαπόρτας, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gitzenis, Savvas (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)
Dellaportas, Petros (EN)

Εισαγωγή της έννοιας της τυχαίας μεταβλητής στην διακριτή περίπτωση. Πολλά παραδείγματα και διαισθητική (παράλληλα με την αυστηρά μαθηματική) ανάπτυξη της έννοιας αυτής. Διακριτή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και οι ιδιότητές της. Συνάρτηση κατανομής και η σχέση της με την διακριτή πυκνότητα. Ορισμός των βασικών περιγραφικών μεγεθών της μέσης τιμής, της διασποράς και της τυπικής απόκλισης μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής. Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Ιδιότητες και σχέση μέσης τιμής, διασποράς και ανεξαρτησίας. Ιδιότητες αθροισμάτων και γινομένων διακριτών τυχαίων μεταβλητών. Εφαρμογές μέσω παραδειγμάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (EL)
Probability Measure (EN)
Probabilistic Models (EN)
Probability (EN)
Probability Density (EN)
Statistics (EN)
Analysis Of Algorithms (EN)
Distributions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.