Ανισότητες, από κοινού κατανομή, νόμος των μεγάλων αριθμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνισότητες, από κοινού κατανομή, νόμος των μεγάλων αριθμών (EL)
Inequalities, joint distribution, law of large numbers (EN)

Τουμπής, Σταύρος (EL)
Κοντογιάννης, Ιωάννης (EL)
Kontogiannis, Ioannis (EN)
Toumpis, Stavros (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Δελλαπόρτας, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gitzenis, Savvas (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)
Dellaportas, Petros (EN)

Ανισότητες των Markov και Chebychev για διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Παραδείγματα. Ορισμός της από κοινού κατανομής δύο ή περισσοτέρων τυχαίων μεταβλητών. Ορισμός της από κοινού πυκνότητας, των περιθωρίων πυκνοτήτων, και της δεσμευμένης πυκνότητας. Η συνδιακύμανση δύο διακριτών τυχαίων μεταβλητών. Αποδείξεις των βασικών ιδιοτήτων των πιο πάνω αντικειμένων. Παραδείγματα και εφαρμογές. Το πρώτο θεμελιώδες αποτέλεσμα: Ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών. Απόδειξη για διακριτές τυχαίες μεταβλητές με πεπερασμένη διασπορά. Πολλά παραδείγματα και εφαρμογές, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της ύλης και την στατιστική. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (EL)
Probability Measure (EN)
Probabilistic Models (EN)
Probability (EN)
Probability Density (EN)
Statistics (EN)
Analysis Of Algorithms (EN)
Distributions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.