Συνεχείς κατανομές, ανισότητες και ο Ν.Μ.Α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνεχείς κατανομές, ανισότητες και ο Ν.Μ.Α. (EL)
Continuous distributions, inequalities, and the law of large numbers (EN)

Τουμπής, Σταύρος (EL)
Κοντογιάννης, Ιωάννης (EL)
Kontogiannis, Ioannis (EN)
Toumpis, Stavros (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Δελλαπόρτας, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gitzenis, Savvas (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)
Dellaportas, Petros (EN)

Η έννοια της κατανομής μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής. Γνωστές συνεχείς κατανομές και οι συνήθεις εφαρμογές και χρήσεις τους: Ομοιόμορφη κατανομή, και Εκθετική κατανομή. Υπολογισμός των αντίστοιχων πυκνοτήτων, συναρτήσεων κατανομής, μέσων τιμών και διασπορών. Ιδιότητα έλλειψης μνήμης της Εκθετικής κατανομής. Μετασχηματισμοί και συναρτήσεις μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής. Αποδείξεις, στην συνεχή περίπτωση, των ανισοτήτων των Markov και Chebychev, και του Νόμου των Μεγάλων Αριθμών. Πολλά παραδείγματα και εφαρμογές, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της ύλης και την στατιστική. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (EL)
Probability Measure (EN)
Probabilistic Models (EN)
Probability (EN)
Probability Density (EN)
Statistics (EN)
Analysis Of Algorithms (EN)
Distributions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.