Παραδείγματα εφαρμογών στη στατιστική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαραδείγματα εφαρμογών στη στατιστική (EL)
Examples of applications in statistics (EN)

Τουμπής, Σταύρος (EL)
Κοντογιάννης, Ιωάννης (EL)
Kontogiannis, Ioannis (EN)
Toumpis, Stavros (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Δελλαπόρτας, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gitzenis, Savvas (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)
Dellaportas, Petros (EN)

Περιγραφή της χρήσης μεθόδων προσομοίωσης στη στατιστική και την πληροφορική. 1. Ανάπτυξη της ιδέας και των εννοιών που σχετίζονται με τα διαστήματα εμπιστοσύνης μέσω παραδειγμάτων. Εφαρμογή του Κ.Ο.Θ. 2. Εισαγωγή στην περιοχή του ελέγχου υποθέσεων. Το τεστ χ^2 σε δύο περιπτώσεις: (α) Με μηδενική υπόθεση την αμεροληψία, (β) Με μηδενική υπόθεση την ανεξαρτησία. Παραδείγματα. Σύνδεση με σημαντικές εφαρμογές σε κλινικές μελέτες κλπ. 3. Χρήση της προσομοίωσης σε προβλήματα στατιστικής εκτίμησης. Μέση τιμή και διασπορά απλών εκτιμητριών. Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα και η οριακή κατανομή τους. Η μέθοδος των μεταβλητών ελέγχου για τη μείωση της διασποράς. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (EL)
Probability Measure (EN)
Probabilistic Models (EN)
Probability (EN)
Probability Density (EN)
Statistics (EN)
Analysis Of Algorithms (EN)
Distributions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.