Ένα δεύτερο μάθημα στις πιθανότητες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ένα δεύτερο μάθημα στις πιθανότητες (EL)

Χελιώτης, Δημήτριος (EL)
Cheliotis, Dimitrios (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Λουλάκης, Μιχαήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)
Loulakis, Michail (EN)

Οι στόχοι του βιβλίου είναι δύο. Πρώτα να εκτεθεί η βασική ορολογία της μετροθεωρητικής θεωρίας πιθανοτήτων, και έπειτα να μελετηθεί η οριακή συμπεριφορά ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών. Καλύπτονται τα δύο βασικότερα είδη σύγκλισης της θεωρίας πιθανοτήτων, η σχεδόν βέβαια και η κατά κατανομή. Παρουσιάζεται η βασική τεχνική για την απόδειξη αποτελεσμάτων για καθεμία από αυτές, και εφαρμόζεται για την απόδειξη του ισχυρού νόμου των μεγάλων αριθμών και το κεντρικό οριακό θεώρημα. Τέλος, γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία των μεγάλων αποκλίσεων. (EL)

learningMaterial
book

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ (EL)
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (EL)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΜΕΤΡΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
Probability Measures (EN)
Convergence Of Random Variables (EN)
Law Of Large Numbers (EN)
Large Deviations (EN)
Central Limit Theorem (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.