Κοπή και αφαίρεση σκληρών οδοντικών ιστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κοπή και αφαίρεση σκληρών οδοντικών ιστών (EL)

Τζούτζας, Ιωάννης (EL)
Αδάμ, Έλενα (EL)
Φραγκούλη, Μαργαρίτα (EL)
Adam, Elena (EN)
Fragkouli, Margarita (EN)
Tzoutzas, Ioannis (EN)

Βουγιουκλάκης, Γεώργιος (EL)
Μητράκου,Χάρριετ (EL)
Σιδέρη, Αγγελική-Βασιλική (EL)
Κάλλιπος (EL)
Mitrakou, Charriet (EN)
Vougiouklakis, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sideri, Angeliki Vasiliki (EN)

Η έννοια της κοπής των σκληρών οδοντικών ιστών είναι συνυφασμένη με την ιστορική πορεία της Οδοντιατρικής επιστήμης διαμέσου των αιώνων. Από καταβολής της η Οδοντιατρική επιβάλλει, αφενός μεν την αφαίρεση των κατεστραμμένων οδοντικών ιστών αφετέρου δε τη σχηματοποίηση των υγειών, προκειμένου να υποδεχθούν επανορθωτικά υλικά ,αλλά και κοσμητικά υλικά όπως πολύτιμα κράματα και πολύτιμους λίθους. Είναι συνεπώς ευνόητο ότι η εξέλιξη της Οδοντιατρικής σχετίζεται στενά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και έτσι στο χώρο της αφαίρεσης των οδοντικών ιστών διακρίνουμε έξι κατηγορίες μεθόδων και εργαλείων που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία . Α. Εργαλεία χειρός Β. Περιστροφικά κοπτικά εργαλεία Γ. Αποκοπή με εκτόξευση σωματιδίων Δ. Χημικομηχανική αφαίρεση Ε. Αποκοπή με υπερήχους ΣΤ. Αποκοπή με ακτινοβολία Laser. Η κάθε μία από αυτές τις τεχνικές έχει να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και παράλληλα να περιγράψει το φάσμα των δυνατοτήτων εφαρμογής της, σε συσχέτιση πάντοτε με τη χρονική στιγμή κατά την οποία προτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε και τα υλικά που συνόδευαν την εποχή εκείνη, την εφαρμοσμένη κλινική πράξη. Στην επικρατούσα διδακτική μεθοδολογία παρουσίαζονται μόνον οι συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές ,από την ευρεία μάζα των οδοντιάτρων , αλλά υπάρχει πτωχή περιγραφή των λειτουργικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών που διέπουν τα κάθε μορφής εργαλεία και διατάξεις και δεν περιγράφονται οι επιπτώσεις που επέρχονται στις αποκαταστάσεις και τους ιστούς από την μή σωστή λειτουργία των κοπτικών διατάξεων. (EL)

learningMaterial
book

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (EL)
ΑΔΑΜΑΝΤΟΚΟΝΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (EL)
ΕΓΓΛΥΦΙΔΑ (EL)
Handpiece Burr Diamond Carbide Laser Microparticles (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.