Σημασιολογική επεξεργασία της πληροφορίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Σημασιολογική επεξεργασία της πληροφορίας (EL)

Πούλος, Μάριος (EL)
Poulos, Marios (EN)

Παπαβλασόπουλος, Σώζων (EL)
Αποστόλου, Ευφροσύνη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Apostolou, Effrosyni (EN)
Papavlasopoulos, Sozon (EN)

Το παρόν σύγγραμμα δημιουργήθηκε ώστε να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες των φοιτητών προπτυχιακού κύκλου με προσανατολισμό την Επιστήμη της Πληροφορίας. Η στοχοθεσία των ενοτήτων ήταν να δοθεί ένας ολοκληρωμένος χάρτης περί σημασιολογίας της πληροφορίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω δόθηκε έμφαση σε (3) τρεις τομείς. • Στο πρώτο τομέα στην εισαγωγή, περιγράφεται η έννοια της πληροφορίας και η μεθοδολογική προσέγγιση της επεξεργασίας της δηλαδή ο συντακτικός και ο στατιστικός, ενώ στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι ισχύουσες πρακτικές ανάκτησής της. • Στο δεύτερο τομέα και ειδικότερα στο κεφάλαιο (2) γίνεται μια εκτενής αναφορά στη συντακτική επεξεργασία της πληροφορίας και ειδικότερα επί θεμάτων τεχνολογιών της πληροφορίας όπως σχημάτων μεταδεδομένων, μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων, μηχανών αναζήτησης με χρήση σημασιολογικών γλωσσών και τη θεμελιώδη ανάπτυξη συλλογιστικής και συμπερασματικής των μηχανών. Επίσης στο τέταρτο (4ο) κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς η έννοια της οντολογίας ως επίσης και οι γλώσσες γραφής της οντολογίας. • Στον τρίτο τομέα και συγκεκριμένα στο τρίτο (3ο) κεφάλαιο αναπτύσσονται τομείς που a priori επιλύουν γλωσσικά διαλειτουργικά προβλήματα στις μεθοδολογίες της συντακτικής επεξεργασίας της πληροφορίας και αυτοί είναι οι η υπολογιστική και η ποσοτική γλωσσολογία. • Τέλος στον τρίτο τομέα και ειδικότερα στα κεφάλαια (5) πέντε και (6) έξι αναπτύσσονται αντιπροσωπευτικές ταξινομικές μεθοδολογίες της πληροφορίας με στατιστική προσέγγιση ακολουθούμενες από τις αντίστοιχες εφαρμογές. (EL)

learningMaterial
book

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
Semantic Web (EN)
SPARQL (EN)
Linked Data (EN)
RDF/RDFS (EN)
URI (EN)
Linked Open Data (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)