ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: Εισαγωγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: Εισαγωγή (EL)

Πούλος, Μάριος (EL)
Poulos, Marios (EN)

Παπαβλασόπουλος, Σώζων (EL)
Αποστόλου, Ευφροσύνη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Apostolou, Effrosyni (EN)
Papavlasopoulos, Sozon (EN)

Παρουσίαση και ανάλυση τι είναι σημασιολογία μέσω της επεξεργασίας της πληροφορίας. Τα παραπάνω προϋποθέτουν μία εμπεριστατωμένη ανάλυση τι είναι εντροπία πληροφορίας και πως αυτή η έννοια εισήχθη από τον Κλωντ Σάνον το 1948 ως επίσης και ο καθορισμός των δομημένων και αδόμητων πηγών πληροφόρησης. Επίσης θίγεται το πρόβλημα πρόβλεψης τιμών μίας τυχαίας μεταβλητής μέσω ποσοτικοποίησης της πληροφορίας. Στη συνέχεια περιγράφονται εισαγωγικά αλγόριθμοι και πρακτικές ποσοτικοποίησης και μετα-περιγραφής της πληροφορίας σε διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως στα δεδομένα του διαδικτύου (Internet), την επιστήμη της γλωσσολογίας, της ανθρώπινης αντίληψης και της στατιστικής. Τέλος, γίνεται μνεία πώς αυτές οι πρακτικές μπορούν να ενσωματωθούν στις επιστήμες της βιβλιοθηκονομίας και της Αρχειονομίας και ιδιαίτερα στους κλάδους της Ιατρικής Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας. Η εισαγωγή ολοκληρώνεται με τη διάρθρωση και συνοπτική ανάλυση των κεφαλαίων που ακολουθούν. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
Semantic Web (EN)
SPARQL (EN)
Linked Data (EN)
RDF/RDFS (EN)
URI (EN)
Linked Open Data (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.