Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην υγεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην υγεία (EL)
The Information and Communication Technologies in Health (EN)

Κουμπούρος, Ιωάννης (EL)
Koumpouros, Ioannis (EN)

Σμπρίνη, Θεοφίλη (EL)
Μιαούλης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Smprini, Theofili (EN)
Miaoulis, Georgios (EN)

Tο παρόν βιβλίο απασχολείται με τον τομέα της υγείας και τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Αναλύονται τα θέματα της διαλειτουργικότητας, της χρήσης προτύπων, κλπ, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στη χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και της φροντίδας του ασθενή, όσο και των μεθόδων εξοικονόμησης πόρων και αύξησης της παραγωγικότητας μέσω των ΤΠΕ. (EL)

learningMaterial
book

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
Ehealth (EN)
Telemedicine (EN)
Health (EN)
Health Informatics (EN)
Informatics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.