Στατιστική Επεξεργασία της Πληροφορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτατιστική Επεξεργασία της Πληροφορίας (EL)

Πούλος, Μάριος (EL)
Poulos, Marios (EN)

Παπαβλασόπουλος, Σώζων (EL)
Αποστόλου, Ευφροσύνη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Apostolou, Effrosyni (EN)
Papavlasopoulos, Sozon (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η περιγραφή μεθοδολογίας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από άμεση παρατήρηση μέσω πειραμάτων και δειγματοληψίας. Επίσης θα περιγραφούν οι βασικές ιδιότητες των χρονοσειρών και οι εφαρμογές τους. Τέλος θα αναφερθούν μεθοδολογίες εξαγωγής χαρακτηριστικών από δεδομένα χρησιμοποιώντας τις προαναφερόμενες διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης θα παρουσιασθούν οι θεμελιώδεις διαδικασίες ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης βασιζόμενες σε στατιστικά σημασιολογικά δίκτυα όπως είναι τα νευρωνικά δίκτυα και δένδρα αποφάσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
Semantic Web (EN)
SPARQL (EN)
Linked Data (EN)
RDF/RDFS (EN)
Linked Open Data (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.