Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτρονική Υγεία (e-health) (EL)

Κουμπούρος, Ιωάννης (EL)
Koumpouros, Ioannis (EN)

Σμπρίνη, Θεοφίλη (EL)
Μιαούλης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Smprini, Theofili (EN)
Miaoulis, Georgios (EN)

Ο χώρος της η-υγείας είναι αρκετά ευρύς και ελαστικός. Εκτείνεται από ιστότοπους με πληροφοριακό υλικό σχετικά με την υγεία, εφαρμογές τηλεϊατρικής, συστήματα υποβοήθησης διάγνωσης, πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά ιατρικά δεδομένα, διαχειριστικές πλατφόρμες και προγράμματα εξοικονόμησης πόρων και πολλά άλλα. Η η-υγεία μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση και να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο πυρήνας της η-υγείας βασίζεται στην πρόσβαση και τη μεταφορά γνώσης και εμπειριών μέσω π.χ. ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων, ή ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων ασθενών, κλπ. Στο παρόν κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της ηλεκτρονικής υγείας, παραδείγματα εφαρμογής, και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επιχειρείται επίσης μια εκτενής αναφορά στον μετασχηματισμό της η-υγείας από την εμφάνισή της μέχρι και σήμερα. Το κεφάλαιο καταλήγει στην αναγνώριση της η-υγείας ως μέσο για τη βελτίωση και αναμόρφωση του συστήματος υγείας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
Ehealth (EN)
Telemedicine (EN)
Health (EN)
Health Informatics (EN)
Informatics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.