Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ θέση των χριστιανών (EL)
The position of Christians (EN)

Γκαρά, Ελένη (EL)
Τζεδόπουλος, Γεώργιος (EL)
Tzedopoulos, Giorgos (EN)
Gkara, Eleni (EN)

Σταματόπουλος, Δημήτριος (EL)
Λαμπαδά, Δέσποινα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Lampada, Despoina (EN)
Kallipos (EN)
Stamatopoulos, Dimitrios (EN)

Το κεφάλαιο αποτελεί μια επισκόπηση των μεταβολών που επέφεραν στη θέση των χριστιανών οθωμανών υπηκόων οι θεσμικές αναπροσαρμογές και οι ευρύτερες ιστορικές εξελίξεις από την εμφάνιση της οθωμανικής ηγεμονίας μέχρι την κατάλυση της αυτοκρατορίας. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός αφηγήματος με άξονα τον χρόνο, που να επιτρέπει την κατανόηση των σύνθετων αυτών διεργασιών μέσα από μια λειτουργική διαίρεση σε περιόδους και να παρουσιάζει με συνοπτικό και εποπτικό τρόπο τα ζητήματα που αναπτύσσονται σε βάθος στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. Η περιοδολόγηση ακολουθεί γεγονότα που αποτελούν σημεία τομής ως προς τη θέση των μη μουσουλμάνων στο οθωμανικό κράτος. Πρόκειται για την κατάκτηση της Αιγύπτου και των ιερών τόπων του ισλάμ (1517), τη μεταρρύθμιση στον τρόπο συλλογής του κεφαλικού φόρου των μη μουσουλμάνων (1691) και τη διακήρυξη της ισονομίας με τους μουσουλμάνους (1839) (EL)
This chapter is an overview of the changes in the position of Christians in the Ottoman Empire brought about by historical adjustments and wider developments, from the emergence of the Ottoman principality until the dissolution of the empire. The aim is to develop a time-centered narrative that, on the one hand, allows the understanding of these complex processes through a functional division into periods, and, on the other, presents in a concise and comprehensive manner the issues developed in depth in the following chapters of the book. The periodization follows events that mark a watershed in the position of non-Muslims in the Ottoman state, namely the conquest of Egypt and the holy places of Islam (1517), the reform in the collection of the poll tax for non-Muslims (1691) and the proclamation of equality before the law for all subjects (1839). (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (EL)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ (EL)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (EL)
ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (EL)
ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΙΑ (EL)
ΟΜΟΛΟΓΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ (EL)
Muslims (EN)
Christians (EN)
Church (EN)
Islamisation (EN)
Ottoman Empire (EN)
Syncretism (EN)
Confessionalization (EN)
Conversion (EN)
Intercommunal Relations (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Οθωμανική Αυτοκρατορία (EL)
Ottoman Empire (EN)

14ος-20ός αι. (EL)
14th-19th cc. (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.