Εξισλαμισμός και αλλαξοπιστία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξισλαμισμός και αλλαξοπιστία (EL)
Islamization and conversion (EN)

Γκαρά, Ελένη (EL)
Τζεδόπουλος, Γεώργιος (EL)
Tzedopoulos, Giorgos (EN)
Gkara, Eleni (EN)

Σταματόπουλος, Δημήτριος (EL)
Λαμπαδά, Δέσποινα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Lampada, Despoina (EN)
Kallipos (EN)
Stamatopoulos, Dimitrios (EN)

Αντικείμενο του κεφαλαίου αποτελεί το φαινόμενο του εξισλαμισμού στον οθωμανικό χώρο. Ο προσηλυτισμός στο ισλάμ μεμονωμένων ατόμων ή και ολόκληρων ομάδων παρατηρείται σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά παρουσιάζει διαφορετικές ταχύτητες και χαρακτηριστικά ανάλογα με την εποχή και την περιοχή. Το κεφάλαιο εξετάζει σφαιρικά το σύνθετο αυτό ζήτημα σε όλες του τις εκφάνσεις, από τον αναγκαστικό εξισλαμισμό στο πλαίσιο του παιδομαζώματος μέχρι την οικειοθελή προσχώρηση στο ισλάμ, και αναλύει τόσο τις κοινωνικές δυναμικές που το εξέθρεψαν όσο και τους παράγοντες που το περιόρισαν. Το ζήτημα εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τη θρησκευτική μεταστροφή, ενός φαινομένου χαρακτηριστικού για την πρώιμη νεωτερικότητα, και σε σύγκριση με την ευρύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Τέλος, το κεφάλαιο εξετάζει και την περιορισμένη αλλά ενδεικτική αντίστροφη κίνηση του εκχριστιανισμού, ιδίως κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο. (EL)
The chapter deals with the phenomenon of Islamization in the Ottoman lands. Conversion to Islam of individuals or entire groups was observed throughout the Ottoman rule, but had different speeds and characteristics depending on the period and the region. The chapter comprehensively examines this complex issue in all its aspects, from the forced Islamization in the course of the “child-levy” (devşirme) to the voluntary accession to Islam, and discusses both the social dynamics that promoted and the factors that constrained it. The issue is examined in the context of the broader debate on religious conversion, a phenomenon characteristic of early modernity, and in comparison with the wider European experience. Finally, the chapter also examines the limited –but indicative– inverse movement of Christianization, especially during the late Ottoman period. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (EL)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ (EL)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (EL)
ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (EL)
ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΙΑ (EL)
ΟΜΟΛΟΓΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ (EL)
Muslims (EN)
Christians (EN)
Church (EN)
Islamisation (EN)
Ottoman Empire (EN)
Syncretism (EN)
Confessionalization (EN)
Conversion (EN)
Intercommunal Relations (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Οθωμανική Αυτοκρατορία (EL)
Ottoman Empire (EN)

14ος-20ός αι. (EL)
14th-20th cc. (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.