Σταθεροποίηση τάσης με δίοδο Zener

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σταθεροποίηση τάσης με δίοδο Zener (EL)
Voltage regulation with a Zener diode (EN)

Λιαπέρδος, Ιωάννης (EL)
Liaperdos, Ioannis (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Διαδραστικό αντικείμενο 2.2: Σταθεροποίηση τάσης με δίοδο Zener Το αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής των παραμέτρων απλού κυκλώματος σταθεροποίησης τάσης με δίοδο Zener. Το διαδραστικό κύκλωμα περιλαμβάνει βολτόμετρα και αμπερόμετρα για την παροχή ενδείξεων των τάσεων και των ρευμάτων σε διάφορα σημεία του κυκλώματος, και εμφανίζει σε κοινό διάγραμμα τις κυματομορφές εισόδου και εξόδου. Η μορφή της τάσης εισόδου είναι παραμετροποιήσιμη από τον αναγνώστη. Οδηγίες: Αποσυμπιέστε το αρχείο zip σε κάποιον φάκελο του υπολογιστή σας και ανοίξτε το αρχείο Zener_interactive.xhtml, το οποίο θα βρείτε στον κατάλογο xhtml, στον φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) της προτίμησής σας. Για τη λειτουργία του αντικειμένου, ο φυλλομετρητής σας θα πρέπει να επιτρέπει την εκτέλεση κώδικα Javascript. (EL)

learningMaterial
simulation

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (EL)
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
Analog Electronics (EN)
Electronic Circuits (EN)
Electronics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-09-24*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.