Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία (EL)

Κουμπούρος, Ιωάννης (EL)
Koumpouros, Ioannis (EN)

Σμπρίνη, Θεοφίλη (EL)
Μιαούλης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Smprini, Theofili (EN)
Miaoulis, Georgios (EN)

Η ανάγκη για ολοένα και καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμό με τις συμπιεσμένες δαπάνες και τις αυξημένες απαιτήσεις των ασθενών, οδηγούν στην υιοθέτηση λύσεων με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι λύσεις αυτές συνδυάζονται πολλές φορές με επανασχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών των φορέων που τις υιοθετούν. Τα οφέλη από τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν επισημανθεί από καιρό στη διεθνή βιβλιογραφία. Το περιβάλλον ενός νοσοκομείου βομβαρδίζεται κάθε στιγμή από τεράστιο όγκο δεδομένων ποικίλης φύσης. Διοικητικοί, οικονομικοί, τεχνικοί, ιατρικοί, νοσηλευτικοί, παραϊατρικοί, εργαστηριακοί και άλλοι πόροι αποτελούν τις πηγές πληροφοριών. Οι δε πληροφορίες ποικίλουν σε μορφή, όγκο και ανάγκες. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της υγείας, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Γίνεται εκτενής αναφορά στις προκλήσεις που υπάρχουν κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υιοθέτηση τέτοιων ΟΠΣ. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
Ehealth (EN)
Telemedicine (EN)
Health (EN)
Health Informatics (EN)
Informatics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.