Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία (EL)

Κουμπούρος, Ιωάννης (EL)
Koumpouros, Ioannis (EN)

Σμπρίνη, Θεοφίλη (EL)
Μιαούλης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Smprini, Theofili (EN)
Miaoulis, Georgios (EN)

Η ανάγκη για ολοένα και καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμό με τις συμπιεσμένες δαπάνες και τις αυξημένες απαιτήσεις των ασθενών, οδηγούν στην υιοθέτηση λύσεων με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι λύσεις αυτές συνδυάζονται πολλές φορές με επανασχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών των φορέων που τις υιοθετούν. Τα οφέλη από τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν επισημανθεί από καιρό στη διεθνή βιβλιογραφία. Το περιβάλλον ενός νοσοκομείου βομβαρδίζεται κάθε στιγμή από τεράστιο όγκο δεδομένων ποικίλης φύσης. Διοικητικοί, οικονομικοί, τεχνικοί, ιατρικοί, νοσηλευτικοί, παραϊατρικοί, εργαστηριακοί και άλλοι πόροι αποτελούν τις πηγές πληροφοριών. Οι δε πληροφορίες ποικίλουν σε μορφή, όγκο και ανάγκες. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της υγείας, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Γίνεται εκτενής αναφορά στις προκλήσεις που υπάρχουν κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υιοθέτηση τέτοιων ΟΠΣ. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
Ehealth (EN)
Telemedicine (EN)
Health (EN)
Health Informatics (EN)
Informatics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-10*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)