Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΪΣΜΟΥ. ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΪΣΜΟΥ. ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ (EL)

Ναγόπουλος, Νικόλαος (EL)
Nagopoulos, Nikolaos (EN)

Σαββάκης, Εμμανουήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Savvakis, Emmanouil (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συζήτηση αναφορικά με την σύνδεση της Γνωσιοθεωρίας με την πρώιμη Κοινωνιολογία της γνώσης καί συγκεκριμένα γιά την κοινωνιολογική στροφή πού επιτελείται σύμφωνα με την παραδοχή τού κοινωνικού προσδιορισμού της γνώσης. Σύμφωνα με την παραδοχή αυτή η κοινωνιολογία της γνώσης διαφοροποιείται από παραδοσιακές γνωσιοθεωρητικές προσεγγίσεις στο γεγονός ότι τα υποκείμενα της γνώσης αποτελούν μέρος ενός κοινωνικού πλαισίου το οποίο από μόνο του προσδιορίζει το περιεχόμενο της ίδιας της γνώσης. Η ερμηνευτικότητα και η λογική της κατάστασης των πραγμάτων εκφεύγει μιας υποστασιοποιημένης αντικειμενικότητας και προϋποθέτει δρώντες που αποφασίζουν και εκτελούν σχέδια δράσης και γνωρίζουν τις συνέπειες αυτών των βιομένων πράξεων σε ένα δυιποκειμενικά κατανοητικό και αναγνωρίσιμο κοινωνικό περιβάλλον. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (EL)
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (EL)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EL)
Epistemology Of Social Sciences (EN)
Sociology Of Knowledge (EN)
Theory And Methodology Of Social Sciences (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.