Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων (EL)

Βερύκιος, Βασίλειος (EL)
Καγκλής, Βασίλειος (EL)
Σταυρόπουλος, Ηλίας (EL)
Kagklis, Vasileios (EN)
Stavropoulos, Ilias (EN)
Verykios, Vasileios (EN)

Καλλές, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kalles, Dimitrios (EN)

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες της Εξόρυξης Δεδομένων (ΕΔ) και της Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων (ΑΓΒΔ) όπως επίσης και οι μεταξύ τους διαφορές έτσι ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ποιες εργασίες αποτελούν παραδείγματα εφαρμογής της Εξόρυξης Δεδομένων και ποιες όχι. Επίσης αναφέρονται οι τομείς της επιστήμης στους οποίους βασίζεται η ΕΔ και γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα ανάπτυξης αυτού του νέου τομέα της επιστήμης. Βασικοί στόχοι του κεφαλαίου είναι να είναι σε θέση ο φοιτητής να εκτιμάει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λύση ενός προβλήματος με την χρήση της ΕΔ, να μάθει να ξεχωρίζει τις διάφορες εργασίες της ΕΔ σε προγνωστικές και περιγραφικές, να κατανοήσει το είδος των προβλημάτων που μπορούν να λυθούν με την ΕΔ, να γνωρίσει το εύρος των δραστηριοτήτων που μπορούν να επιτελεστούν με την χρήση της ΕΔ και τέλος να μπορεί να αξιολογήσει την εγκυρότητα ή μη των παραγόμενων αποτελεσμάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (EL)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EL)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
Big Data Analytics (EN)
Hadoop (EN)
Data Mining (EN)
Association Rules (EN)
OLAP (EN)
Mapreduce (EN)
Clustering (EN)
Statistics (EN)
Machine Learning (EN)
Data Science (EN)
NoSQL Databases (EN)
Classification (EN)
Decision Trees (EN)
Data Cleaning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.