Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων (EL)

Βερύκιος, Βασίλειος (EL)
Καγκλής, Βασίλειος (EL)
Σταυρόπουλος, Ηλίας (EL)
Kagklis, Vasileios (EN)
Stavropoulos, Ilias (EN)
Verykios, Vasileios (EN)

Καλλές, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kalles, Dimitrios (EN)

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες της Εξόρυξης Δεδομένων (ΕΔ) και της Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων (ΑΓΒΔ) όπως επίσης και οι μεταξύ τους διαφορές έτσι ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ποιες εργασίες αποτελούν παραδείγματα εφαρμογής της Εξόρυξης Δεδομένων και ποιες όχι. Επίσης αναφέρονται οι τομείς της επιστήμης στους οποίους βασίζεται η ΕΔ και γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα ανάπτυξης αυτού του νέου τομέα της επιστήμης. Βασικοί στόχοι του κεφαλαίου είναι να είναι σε θέση ο φοιτητής να εκτιμάει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λύση ενός προβλήματος με την χρήση της ΕΔ, να μάθει να ξεχωρίζει τις διάφορες εργασίες της ΕΔ σε προγνωστικές και περιγραφικές, να κατανοήσει το είδος των προβλημάτων που μπορούν να λυθούν με την ΕΔ, να γνωρίσει το εύρος των δραστηριοτήτων που μπορούν να επιτελεστούν με την χρήση της ΕΔ και τέλος να μπορεί να αξιολογήσει την εγκυρότητα ή μη των παραγόμενων αποτελεσμάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (EL)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EL)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
Big Data Analytics (EN)
Hadoop (EN)
Data Mining (EN)
Association Rules (EN)
OLAP (EN)
Mapreduce (EN)
Clustering (EN)
Statistics (EN)
Machine Learning (EN)
Data Science (EN)
NoSQL Databases (EN)
Classification (EN)
Decision Trees (EN)
Data Cleaning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)