Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυσταδοποίηση (EL)

Βερύκιος, Βασίλειος (EL)
Καγκλής, Βασίλειος (EL)
Σταυρόπουλος, Ηλίας (EL)
Kagklis, Vasileios (EN)
Stavropoulos, Ilias (EN)
Verykios, Vasileios (EN)

Φιλώνη, Βαλεντίνα (EL)
Σπανακά, Αδαμαντία (EL)
Καλλές, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Filoni, Valentina (EN)
Kalles, Dimitrios (EN)
Spanaka, Adamantia (EN)

Ο βασικός στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η εξοικείωση με θέματα που αφορούν την τρίτη σημαντική εργασία της εξόρυξης δεδομένων, δηλαδή την ανάλυση των συστάδων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται μία σειρά από βασικοί ορισμοί αναφορικά με την ανάλυση συστάδων και την συσταδοποίηση, και εξετάζονται με λεπτομέρεια τρεις κατηγορίες τεχνικών συσταδοποίησης: η διαμεριστική συσταδοποίηση, η ιεραρχική συσταδοποίηση και συσταδοποίηση που βασίζεται στην πυκνότητα. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους αλγορίθμους συσταδοποίησης όπως ο αλγόριθμος των Κ-Μέσων (και η παραλλαγή του διχοτομικού αλγορίθμου των Κ-Μέσων), ο συσσωρευτικός ιεραρχικός αλγόριθμος και ο αλγόριθμος DBSCAN. Επίσης παρουσιάζονται διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής της ιεραρχικής συσταδοποίησης, όπως είναι η τεχνική του απλού συνδέσμου ( ή της ελάχιστης απόστασης), η τεχνική του πλήρους συνδέσμου (ή της μέγιστης απόστασης), η τεχνική του μέσου όρου ομάδας και η μέθοδος Ward. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (EL)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EL)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
Big Data Analytics (EN)
Hadoop (EN)
Data Mining (EN)
Association Rules (EN)
OLAP (EN)
Mapreduce (EN)
Clustering (EN)
Statistics (EN)
Machine Learning (EN)
Data Science (EN)
NoSQL Databases (EN)
Classification (EN)
Decision Trees (EN)
Data Cleaning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.