Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιοϊατρικά Σήματα (EL)
Biomedical Signals (EN)

Τσιπούρας, Μάρκος (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Καρβούνης, Ευάγγελος (EL)
Τζάλλας, Αλέξανδρος (EL)
Karvounis, Evangelos (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)
Tsipouras, Markos (EN)
Tzallas, Alexandros (EN)

Γιαννίκου, Αναστασία (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Αγγελίδης, Παντελής (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannikou, Anastasia (EN)
Angelidis, Pantelis (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)

Εισαγωγικό κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του βιβλίου (Μέρος ΙΙ: Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων), στο οποίο γίνεται μια αρχική περιγραφή των βασικών εννοιών σε σχέση με τα βιοϊατρικά σήματα και, τις ιδιότητες και τους τρόπους καταγραφής τους. Θέματα που καλύπτονται σε υποκεφάλαια: Ιστορική αναδρομή και εξοπλισμός καταγραφής, βιοϊατρικά σήματα σύμφωνα με την διάσταση τους, εφαρμογές στην κλινική πράξη. (EL)
An introduction to the second part of the book (Part II: Biomedical signal processing). In this chapter describes the basic principles of biomedical signals, as well as their properties and the recording procedures. Firstly, the history and the facilities and tools for signals recording are described. Several biomedical signals are presented according to their dimension. Most of the clinical application for each signal are also described. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (EL)
ΒΙΟΣΗΜΑΤΑ (EL)
Biosignals (EN)
Biomedical Signals (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.