Διακύμανση Καρδιακού Ρυθμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιακύμανση Καρδιακού Ρυθμού (EL)
Heart Rate Variability (EN)

Τσιπούρας, Μάρκος (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Καρβούνης, Ευάγγελος (EL)
Τζάλλας, Αλέξανδρος (EL)
Karvounis, Evangelos (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)
Tsipouras, Markos (EN)
Tzallas, Alexandros (EN)

Γιαννίκου, Αναστασία (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Αγγελίδης, Παντελής (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannikou, Anastasia (EN)
Angelidis, Pantelis (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση της διακύμανσης καρδιακού ρυθμού – ΔΚΡ (Heart Rate Variability - HRV). Αρχικά θα παρουσιαστούν οι βασικές ιδιότητες και ο τρόπος καταγραφής της ΔΚΣ, ενώ στην συνέχεια θα γίνει ανάλυση των τεχνικών επεξεργασίας της ΔΚΣ. (EL)
In this chapter the heart rate variability (HRV) is presented in detail. The basic properties and recording/extraction techniques are presented early in the text, followed by a detailed presentation of analysis techniques presented in the literature. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (EL)
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (EL)
ΔΚΡ (EL)
Heart Rate Variability Analysis (EN)
HRV (EN)
Heart Rate Variability (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.