Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (EL)
Electricity generation in Greece (EN)

Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος (EL)
Ampeliotis, Konstantinos (EN)

Γκούσια, Μαρία (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Gkousia, Maria (EN)

Η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα ανάπτυξης και εξέλιξης των σύγχρονων οικιακών συσκευών. Το μείγμα των πρωτογενών μορφών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροπαραγωγή καθορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν στο στάδιο της χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η γνωριμία με το σύστημα παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Καταρχάς εξετάζεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα (λιγνίτη, αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (υδροδυναμική, αιολική, ηλιακή). Αναλύονται οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κάθε μιας επιλογής. Στο κεφάλαιο αναλύεται επίσης και η ιστορική εξέλιξη και μεταβολή της παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως. (EL)
The use of electricity was the crucial prerequisite for the development and evolution of modern houshold appliances. The mixture of primary energy sources used for the generation of electricity dtermines to a great extent the environmental impacts assciated with the use of household appliances. Thus, the aim of the chapter is to study the electricity system in Greece. At first, electricity generation from fossil primary sources is studied (lignite, natural gas, cude oil). Then, electricity generation from renewable energy sources (hydro, solar, wind) is studied. The environmental, economic and social impacts of each option are analysed. In addition, the evolution of electricity generation in Greece and Europe in the course of the years is presented. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (EL)
ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (EL)
ΛΙΓΝΙΤΗΣ (EL)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (EL)
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (EL)
Solar Energy (EN)
Crude Oil (EN)
Lignite (EN)
Hydro Energy (EN)
Fossil Fuels (EN)
Wind Energy (EN)
Electicity Generation (EN)
Renewable Energy Sources (EN)
Natural Gas (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ (EL)
GREECE, EUROPE (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.