Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)
Botsivali, Maria (EN)

Στόχος του Μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις συνιστώσες της Τεχνολογίας της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής και του Χειρουργείου και περιλαμβάνει τα Συστήματα Επιτήρησης, Υποστήριξης και Υποκατάστασης ζωτικών λειτουργιών, τις σύγχρονες Χειρουργικές Τεχνολογίες και Τεχνικές και την Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής, Αιμοδοτικής και Μεταμοσχευτικής κάλυψης του ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στις Μονάδες Σκοποί του Μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών Φυσικών Αρχών Λειτουργίας κάθε βασικής συσκευής, διάταξης ή εγκατάστασης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας των ΤΕΠ/ΜΕΘ και Χειρουργείων, η αφομοίωση των πλέον διαδεδομένων Τεχνικών Λύσεων Εφαρμογής και τέλος, η αντιμετώπιση χαρακτηριστικών πλευρών που αφορούν στην Λειτουργικότητα, στην Ασφάλεια και στον Ελεγχο Ποιότητας των εξεταζομένων μεθόδων και υλικών. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Θεματικές Ενότητες: 1. Η ιστορική εξέλιξη και οι συνιστώσες της Τεχνολογίας της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής και του Χειρουργείου. 2. Συστήματα Επιτήρησης Καταγραφής και Επεξεργασίας Ηλεκτρικών και άλλων Βιοσημάτων. 3. Τα συστήματα ανάλυσης πνευμονικής λειτουργίας. 4. Συστήματα υποστήριξης Αναπνευστικής και Νεφρικής Λειτουργίας στις ΜΕΘ. 5. Η Τεχνολογία των Αναισθησιολογικών Διατάξεων. 6. Χειρουργική Τεχνολογία και Διεγχειριτική Υποστήριξη και Υποκατάσταση Καρδιοαναπνευστικών Λειτουργιών. 7. Συστήματα Απινίδωσης, Βηματοδότες και συναφείς Εμφυτευόμενες Διατάξεις. 8. Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής Εργαστηριακής υποστήριξης των ΤΕΠ-ΜΕΘ και των Χειρουργείων. 9. Η Τεχνολογία της Ιατρικής των Μεταγγίσεων και Μεταμοσχέυσεων στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία. 10. Η Απεικονιστική υποστήριξη στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία. 11. Ηλεκτρονικά Αρχεία και υποστήριξη λήψης Ιατρικής Απόφασης στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία. 12. Διαχείριση Ποιότητας, Ιατρικές Κωδικοποιήσεις & Πρωτόκολα, Τεχνικά Πρότυπα και Διανοητική Ιδιοκτησία στην Βιοϊατρική Τεχνολογία. (EL)

learningMaterial
book

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΩΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΠ-ΜΕΘ (EL)
Anaesthesia (EN)
Biomedical Engineering (EN)
Cninical Chemistry (EN)
Surgery (EN)
Surgery Nursing (EN)
Intensive And Emergency Medicine (EN)
ICU And Emergency Nursing (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.