Συστήματα Επιτήρησης Καταγραφής και Επεξεργασίας Ηλεκτρικών και άλλων Βιοσημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστήματα Επιτήρησης Καταγραφής και Επεξεργασίας Ηλεκτρικών και άλλων Βιοσημάτων (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)
Botsivali, Maria (EN)

- Ηλεκτρική δραστηριότητα του μυοκαρδίου. - Ηλεκτροκαρδιογραφία: Απαγωγή, ενίσχυση και καταγραφή του ΗΚΓ. - Ηλεκτρεγκεφαλογραφία, Προκλητά Δυναμικά, Ηλεκτρομυογραφία, Ανίχνευση εμβρυϊκών βιοηλεκτρικών σημάτων. - Ανίχνευση βιοηλεκτρικών σημάτων των οφθαλμών. - Αλλα είδη βιοηλεκτρικών σημάτων. - Μη ηλεκτρικά Βιοσήματα. - Βιομετατροπείς (Μηχανοηλεκτρικοί, Επαγωγικοί, Χωρητικοί, Φωτοηλεκτρικοί, Θερμοηλεκτρικοί κλπ.). - Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Πολυδύναμη, Μετεγχειρητική, Εμφραγμάτων, Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Νεογνική κλπ.) - Γενικές τεχνολογικές αρχές των συστημάτων επιτήρησης ασθενούς. - Οι πιο συχνά επιτηρούμενες παράμετροι στο παρακλίνιο σύστημα (bedside monitor) και τα αντίστοιχα τμήματα (modules). - Θερμοκοιτίδες. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΩΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΠ-ΜΕΘ (EL)
Anaesthesia (EN)
Biomedical Engineering (EN)
Cninical Chemistry (EN)
Surgery (EN)
Surgery Nursing (EN)
Intensive And Emergency Medicine (EN)
ICU And Emergency Nursing (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.