Συστήματα υποστήριξης Αναπνευστικής και Νεφρικής Λειτουργίας στις ΜΕΘ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστήματα υποστήριξης Αναπνευστικής και Νεφρικής Λειτουργίας στις ΜΕΘ (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)
Botsivali, Maria (EN)

- Η Αναπνευστική Λειτουργία. - Οξυγονοθεραπεία (Ρυθμιστές αερίων, Ροόμετρα, Υγραντές κλπ). - Θεραπεία διακοπτόμενης θετικής πίεσης αναπνοής IPPB. - Τεχνητός Μηχανικός Αερισμός - Βαλβίδα Benett. - CPAP (Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών). - Παράμετροι Αερισμού (Αναπνευστικός ρυθμός, Λόγος εισπνοής / εκπνοής (Ι/Ε), "Στεναγμός" (sigh), βαθειά εισπνοή, Ελεγχος ροής αερίου, Περιοριστής πίεσης. Συναγερμοί κλπ.). - Αναπνευστήρες πνευματικής κίνησης και οδήγησης. - Αναπνευστήρες πνευματικής κίνησης και ηλεκτρικής κίνησης και ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής (αναλογικής) οδήγησης. - Αναπνευστήρες ανερχομένου φυσητήρα. - Αναπνευστήρες κατερχομένου φυσητήρα. - Αναπνευστήρες όγκου. - Αναπνευστήρες πίεσης. - Συστήματα βαλβίδων Αναπνευστήρων (Ανακουφιστικές, εισπνοής, ΡΕΕΡκλπ.). - Αναπνευστήρες ηλεκτρονικής-ψηφιακής κίνησης και οδήγησης. - Αναπνευστήρες αναισθησίας. - Η Νεφρική Λειτουργία. - Ο "Τεχνητός Νεφρός" (Αιμοκάθαρση). - Περιτοναϊκή Κάθαρση. - Κατ' οίκον Αιμοκάθαρση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΩΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΠ-ΜΕΘ (EL)
Anaesthesia (EN)
Biomedical Engineering (EN)
Cninical Chemistry (EN)
Surgery (EN)
Surgery Nursing (EN)
Intensive And Emergency Medicine (EN)
ICU And Emergency Nursing (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.