Η Τεχνολογία της Ιατρικής των Μεταγγίσεων και Μεταμοσχέυσεων στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η Τεχνολογία της Ιατρικής των Μεταγγίσεων και Μεταμοσχέυσεων στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)
Botsivali, Maria (EN)

- Η σημασία της Αιμοδοσίας για τα ΤΕΠ τις ΜΕΘ και τα Χειρουργεία. - Οι λειτουργίες της Αιμοδοσίας. - Η συλλογή, ο έλεγχος, η επεξεργασία, η συτήρηση και η χορήγηση των Παραγώγων του Αίματος. - Τεχνολογία Αιμοπεταλιαφαίρεσης. - Αυτόλογη διεγχειρητική Μετάγγιση με προεγχειρητική συλλογή. - Τεχνολογία Ελέγχου του Αίματος για μεταδιδόμενα μέσω Μετάγγισης Νοσήματα. - Τεχνολογία Συστημάτων Απαρίθμησης και Ταξινόμησης Κυττάρων (Αιματολογικοί Αναλυτές. Κυτταρομετρία Ροής κλπ.). - Τεχνολογία προσδιορισμού διαταραχών της Πήξης του Αίματος. - Τεχνολογία της Ανοσοαιματολογίας (Προσδιορισμός ΑΒ0, Rhesus, HLA κλπ.). - Η μεταμόσχευση ιστών και οργάνων. - Η Τεχνολογία του ελέγχου της Ιστοσυμβατότητας και το πρόβλημα του κινδύνου της απόρριψης των μοσχευμάτων. - Ομφαλοπλακουντικά βλαστοκύτταρα και η φύλαξη του ομφαλοπλακουντικού αίματος. - Δημιουργία ιστών (και οργάνων?) προς μεταμόσχευση με τη χρήση βλαστοκυττάρων σε κατάλληλα ικριώματα παραγόμενα με κατάλληλες μεθόδους Νανοτεχνολογίας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΩΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΠ-ΜΕΘ (EL)
Anaesthesia (EN)
Biomedical Engineering (EN)
Cninical Chemistry (EN)
Surgery (EN)
Surgery Nursing (EN)
Intensive And Emergency Medicine (EN)
ICU And Emergency Nursing (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)