Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία. Κλινική Χημεία - Φασματο – και Φθορισμοφασματο-φωτομετρία - Φασματοφωτομετρία Ατομικής Εκπομπής και Απορρόφησης - - Υγρή και Αέριος Χρωματογραφία. - Ηλεκτροφόρηση. - Αυτόματοι αναλυτές αερίων αίματος - Ανοσοπροσδιορισμοί. - Μέθοδοι και εξοπλισμός της Μοριακής Βιολογίας (PCR, RT-PCR, TMA, Next Generation Sequencing κλπ.). - Παρακλίνιες Εξετάσεις (IVD-PoCΤ). Ιστοπαθολογικά, Αιματολογικά και Κυτταρολογικά Εργαστήρια. - Τεχνολογία Συστημάτων Απαρίθμησης και Ταξινόμησης Κυττάρων (Αιματολογικοί Αναλυτές. Κυτταρομετρία Ροής κλπ.). - Σύγχρονη Μικροσκοπία. Οι λειτουργίες της Αιμοδοσίας - Η συλλογή, ο έλεγχος, η επεξεργασία, η συτήρηση και η χορήγηση των Παραγώγων του Αίματος. - Τεχνολογία της Ανοσοαιματολογίας. - Η Τεχνολογία του ελέγχου της Ιστοσυμβατότητας. Δημιουργία ιστών (και οργάνων?) προς μεταμόσχευση με τη χρήση βλαστοκυττάρων. Η Νομοαθεσία των in vitro Διαγνωστικών Εργαστήρίων και της Αιμοδοσίας. Πιστοποίηση και Διαπίστευση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.