Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση Κόστους- DRGs (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες (DRGs) - Εφαρμοζόμενες μέθοδοι αποζημίωσης Νοσοκομείων. - Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες: Ιστορική Εξέλιξη και υπάρχοντα συστήματα DRGs. - Κριτήρια κατάταξης σε ομάδες DRGs. - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των DRGs. - Χρήση DRGs για Προσδιορισμό Αποζημίωσης ανά Περιστατικό. - Λογισμικό υποστήριξης της πρακτικής εφαρμογής των DRGs (κωδικοποίηση ασθενών, sorters κλπ.). - Η Ελληνική Προσέγγιση στη φιλοσοφία των DRGs: Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια (ΚΕΝ). Προσδιορισμός Κόστους Ιατρικών Δραστηριοτήτων - Οι Συνιστώσες κόστους ιατρικών δραστηριοτήτων. - Απόσβεση ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων. - Συντήρηση κτιριακής και ξενοδοχειακής υποδομής. - Κατανάλωση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. - Κατανάλωση φαρμάκων. - Ανθρώπινη εργασία. Πληροφορικά Συστήματα υπολογισμού στατιστικού Κόστους Ιατρικών Δραστηριοτήτων - Χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς για λανθάνουσα καταγραφή Δαπανών. - Στατιστική επεξεργασία για να προσδιοριστεί το μέσο κόστος ανά περίπτωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.