Πιστοποίηση και Διαπίστευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠιστοποίηση και Διαπίστευση (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

Η εγκατάσταση Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας (π.χ. κατά ISO). Τυπική δομή ενός Συστήματος Ποιότητας - Ευθύνη Διοίκησης. - Υπευθυνότητες, Δικαιοδοσίες και Επικοινωνία. - Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και συνεχής Εκπαίδευση. - Έλεγχος Εργαστηριακών Διεργασιών. - Έλεγχος Ποιότητας. - Διαχείριση Εξοπλισμού. - Διαχείριση Αναλωσίμων. - Αγορές Αναλωσίμων και Εξοπλισμού. - Δομή και Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας. - Έλεγχος μη Συμμορφούμενων Υλικών, Δειγμάτων Αποτελεσμάτων και Κοινοποίησή τους. - Συνεχής Βελτίωση και Σρτόχοι Ποιότητας. - Εσωτερική Αξιολόγηση και περιοδικές Επιθεωρήσεις. - Εγχειρίδιο Ποιότητας. Τυπικές απαιτήσεις του Προτύπου, σημασία των διεργασιών της καθημερινής ρουτίνας, αξιολόγηση της απόδοσής τους, σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι ποιότητας. Διαδικτυακά Συστήματα Υποστήριξης Πιστοποίηση ή/και Διαπίστευσης Μονάδων, Τμημάτων και Κλινικών Νοσοκομείων: "Οδικός Χάρτης", Τεκμηρίωση, Διαχείριση και Διατήρηση του εγκατεστημένου συστήματος Ποιότητας. Παρατηρήσεις. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.