Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧημική Ασφάλεια (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

Αέριοι ρύποι: Μέγιστη συγκέντρωση και διασπορά. Η ανίχνευση των βασικών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα του Νοσοκομείου. - Μέτρηση CO με απορρόφηση IR (2-15) μm. - Μέτρηση CnHm με ανιχνευτή φλογοϊονισμού. - Μέτρηση SO2 με Χρωματομετρίας, Φλογοφωτομετρίας ή Φθορισμομετρία. - Μέτρηση ΝOx με Χημειοφωταύγεια. - Μέτρηση Ο3 Φωτοχημικά . - Μέτρηση Cl2 Αγωγιμομετρικά. Μέτρηση Αναισθητικών Παραγόντων με Διαθλασιμετρία Συμβολής, Φασματομετρία Μάζας, Ανιχνευτές Υπερύθρων κλπ. Μέτρηση αερίων Αποστείρωσης (Φορμαλεϋδη, Οξείδιο Αιθυλενίου κλπ.). Μέτρηση της κ.β. συγκέμτρωση της Σκόνης - Επιτηρητής σκόνης με τη βοήθεια της ακτινοβολίας β, ταλαντούμενο κρύσταλλο χαλαζία, σκεδαζομένου φωτός κλπ. - Ανίχνευση της χημικής δομής της σκόνης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, Φασματογραφία μάζας κλπ. Αποκομιδή ή Εξουδετέρωση υγρών Χημικών Αποβλήτων Αντιδραστηρίων, Ρυθμιστικών Διαλυμάτων κλπ. Συλλογή στη Πηγή και τήρηση "Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής" και όσον αφορά τα υγρά χημικά ενεργά απόβλητα του Νοσοκομείου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.