Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτρική Ασφάλεια (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

Εισαγωγή. - Μακρο - Ηλεκτροπληξία. - Μικρο - Ηλεκτροπληξία. - Ρεύματα διαρροής. Το Πρότυπο IEC 60601-1-2 ed4.0 που ρυθμίζει τα ζητήματα Ηλεκτρική Ασφάλειας Ιατρικών Συσκευών. - Μεθοδοι περιορισμού των Ρευμάτων Διαρροής: Μετασχηματιστής απομόνωσης με ξεχωριστό οδηγό γείωσης και Οπτική απομόνωση (οπτοζεύκτης) για την απομόνωση του ασθενούς. - Συστήματα ασφάλειας: Σύστημα ηλεκτρικής απομόνωσης μέσω μετασχηματιστών απομόνωσης και Ισοδυναμικό σύστημα γειώσεων, με πρόσθετους εξωτερικούς αγωγούς γείωσης συσκευών, κλινών κλπ. - Συσκευές ελέγχου Ηλεκτρικής Ασφάλειας: Μέτρηση αντίστασης γείωσης, ρευμάτων διαρροής και έλεγχος μόνωσης. Ταξινόμηση των συσκευών: - Κλάσση Ι: Βασική μόνωση και σύνδεση προσπελάσιμων μεταλλικών μερών στον αγωγό γείωσης. - Κλάσση ΙΙ: Βασική μόνωση + διπλή ή ενισχυμένη μόνωση. Μετρήσεις Ηλεκτρικής Ασφαλείας σε Ελληνικά Νοσοκομεία. Ανιχνεύθηκαν υπερβάσεις των ορίων: - Ρεύματος Διαρροής Περιβλήματος 1.5 %. - Αντίστασης στον έλεγχο Συνεχείας Γείωσης: 15 %. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.