Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑσφάλεια και Διαχείριση Δικτύων (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - Δίκτυο Ατμού: Ατμογεννήτριες, κλίβανοι αποστείρωσης κλπ. - Ενέργεια: Καυστήρες, δεξαμενές Πετρελαίου, Δίκτυα Φυσικού Αερίου κλπ. - Ύδρευση: Δεξαμενές, πιεστικά, αποσκληρυντές, αντλίες κλπ. - Αποχέτευση. - Πυρόσβεση. - Εξαερισμός, Κλιματισμός, Ψυχροστάσιο κλπ. - Ψύξη, ψυκτικοί θάλαμοι, ψυγεία κλπ. - Θέρμανση: Λέβητες, δίκτυα, θερμαντικά, κλπ. - Αποτεφρωτής. - Ιατρικά Αέρια: Δεξαμενή Ο2,δίκτυα, φιάλες κλπ. - Κενό - Πεπιεσμένος αέρας: Κέντρο παραγωγής, δίκτυα κλπ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Υποσταθμός: Κυψέλες ΔΕΗ, διανομής ΜΤ, Μ/Σ, συστήματα ασφαλείας, πίνακες διανομής ΧΤ κλπ. - Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, διόρθωση συνφ, γείωσης, δίκτυο τροφοδοσίας λειτουργίας 'Εκτακτης Ανάγκης κλπ. - Κεντρικό U.P.S. - συστοιχίες συσσωρευτών, δίκτυο τροφοδοσίας αδιαλείπτου λειτουργίας κλπ - Δίκτυα & Φορτία: Κίνηση, Φωτισμός κλπ. - Πυρανίχνευση, αυτόματη κατάσβεση κλπ. - Αντικεραυνική Προστασία. - Ισοδυναμική Προστασία. - Δίκτυα Τηλε- & Ενδο-πικοινωνιών, Η/Υ (ethernet) κλπ. - Ασύρματα Δίκτυα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.