Αποκομιδή και Διαχείριση Ακαθάρτων και Απορριμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποκομιδή και Διαχείριση Ακαθάρτων και Απορριμάτων (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

Αποκομιδή και διαχείριση Απορριμάτων. - Διαλογή απορριμάτων στη Πηγή. - Ταξινόμηση απορριμάτων και διαχείριση κατά είδος: Συσκευασίες, Βιολογικά υλικά, υπολείματα τροφών κλπ - Ταξινόμηση ανά Τμήμα προέλευσης. - Υλικά Αποκομιδής: Σακούλες πολυαιθυλενίου, αλγινικές και χάρτου, σκληρά δοχεία αιχμηρών αντικειμένων κλπ. - Χρωματικοί κώδικες υλικών αποκομιδής. - Αποκομιδή βιολογικών υλικών (στερεών-υγρών). - Πυρολυτικοί Αποτεφρωτές. Αποκομιδή και διαχείριση Ακαθάρτων. - Αποκομιδή και διαχείριση του ακάθαρτου ιματισμού: Πλυντήρια - Στεγνωτήρια - Σιδερωτήρια. - Διαχείριση και καθαρισμός σκευών και συσκευών εστίασης ασθενών-προσωπικού. - Διαχείριση και επαναποστείρωση υλικού από την Κεντρική Αποστείρωση. Διαχείριση επικίνδυνων Απορριμάτων και Αποβλήτων. - Ταξινόμηση και Διαχείριση Βιολογικά επιβαρυμένων υλικών. - Ραδιενεργά υπολείματα και Απόβλητα: Φύλαξη προς απενεργοποίηση και ενδεχόμενη αποκομιδή. - Χημικά ενεργά απορρίματα και απόβλητα: Εξουδετέρωση και διαθεση κατά περίπτωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.