Αρχές χειρουργικής της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αρχές χειρουργικής της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς (EL)
PRINCIPLES OF RETINAL DETACHMENT SURGERY (EN)

Στεργίου, Παναγιώτης (EL)
Δημητράκος, Σταύρος (EL)
Dimitrakos, Stavros (EN)
Stergiou, Panagiotis (EN)

Καραγιαννίδου, Δημήτρα (EL)
Γαζετάς, Νίκος (EL)
Τσινόπουλος, Ιωάννης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Tsinopoulos, Ioannis (EN)
Kallipos (EN)
Karagiannidou, Dimitra (EN)
Gazetas, Nikos (EN)

Σκοπός του βιβλίου είναι η μετάδοση και επεξήγηση γνώσεων που σχετίζονται με το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο και την χειρουργική αντιμετώπιση της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς. Αναπτύσσεται σε 15 κεφάλαια με ιστορική αναδρομή, με ανάλυση της αιτιοπαθογένειας της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδή, έκθεση των προδιαθεσικών παραγόντων και της επιδημιολογίας της πάθησης και στην προφύλαξη από αυτήν, γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε επιβαρυντικούς παράγοντες που την προκαλούν. Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες για τα μέσα και τις μεθόδους προεγχειρητικής αξιολόγησης και προετοιμασίας του ασθενούς, καθώς και τη μεθοδολογία ανεύρεσης των αιτίων που θα οδηγήσουν στην αιτιολογική αντιμετώπιση. Αφού δοθούν συνοπτικές πληροφορίες για την τοπογραφία του χειρουργικού πεδίου, περιγράφεται λεπτομερώς η χειρουργική τεχνική, με επισκληρικά μοσχεύματα και οι επιπλοκές της. Στη συνέχεια παρατίθενται εναλλακτικές εγχειρητικές μέθοδοι και ειδικά κεφάλαια για την αντιμετώπιση υποτύπων της αποκόλλησης, καθώς και των υποτροπών της. Συζητούνται τα όρια της εξωβολβικής χειρουργικής και η εναλλακτική προς αυτήν ενδοβολβική χειρουργική με υαλοειδεκτομή. Τέλος, δίνονται παραδείγματα τυπικών μορφών αποκόλλησης και των μεθόδων αντιμετώπισης. (EL)

learningMaterial
book

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (EL)
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (EL)
Retinal Detachment (EN)
Pathophysiology (EN)
Surgery (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.