Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤΟ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟ (EL)
THE ERYTHROCYTE (EN)

Λουκόπουλος, Δημήτρης (EL)
Loukopoulos, Dimitris (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Παπακοσμάς, Ιωάννης (EL)
Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Konstantopoulos, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Klada, Nektaria (EN)
Papakosmas, Ioannis (EN)

Eρυθροκύτταρο: σχήμα αμφίκοιλου δίσκου. Περιέχει 30 pg αιμοσφαιρίνης (Hb) με την οποία επιτελεί την μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς με απόλυτη ακρίβεια. Εξάρτηση από t0 και pH αίματος. Ερυθροκυτταρικοί δείκτες: MCH, MCV, MCHC. Πολύτιμοι για τον προσανατολισμό της διάγνωσης. Αιμοσφαιρίνη (Ηb) του ενηλίκου: 2 ζεύγη πολυπεπτιδικών αλυσίδων (α2β2) που σχηματίζουν ένα σφαιρικό μόριο. Σε μία αναδίπλωση κάθε αλυσίδας συνδέεται ένας δακτύλιος αίμης με ένα μόριο σιδήρου στο κέντρο του. Το Ο2 συνδέεται και αποσυνδέεται μέσα στην πτυχή αυτή. Οι αλυσίδες έχουν επακριβώς καθορισμένη δομή. Ο σίδηρος απορροφάται από το έντερο, μεταφέρεται με την τρανσφερρίνη και αποθηκεύεται στα μακροφάγα του ήπατος, από όπου αποδίδεται στους ερυθροβλάστες. Ο μεταβολισμός του εξαιρετικά πολύ¬πλοκος. Κύριος ρυθμιστής είναι η εψιδίνη. Τα ερυθροκύτταρα επιβιώνουν περίπου 120 ημέρες χάρη στην ενδοκυττάρια γλυκόλυση. Έπειτα, καταστρέφονται και αποδομούνται στον σπλήνα. (EL)
Erythrocytes have the form of a biconcave disc; each one contains 30pg of hemoglobin with which it carries out its’ function, i.e, the precisely tuned transfer of oxygen from the lungs to the tissues. This process largely depends on temperature and pH. Red cell Indices (MCH,MCV, MCHC) are precious for the orientation of diagnosis. The hemoglobin molecule is composed of two pairs of polypeptide chains (α and β in the human adult, HbA) which are interwave in space forming an almost spherical molecule. In a specific folding of each chain lies a flat heme molecule whose center is occupied by an iron atom. Oxygen is bound in the space between the iron and a histidine residue of the chain. Iron is absorbed from the gut and deposited in the macrophages of the liver, wherefrom it is delivered to the erythroblasts. The metabolism of iron is extremely complex; hepcidin plays an important role. Red cells survive ca. 120 days in the circulation through effective glycolysis; when old, they are sequestrated and metabolized in the spleen. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ (EL)
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
Hematology (EN)
Hemostasis (EN)
Transfusion Medicine (EN)
Biology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.