ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΑ (EL)
MYELOID CELLS, MONOCYTES, HISTIOCYTES (EN)

Λουκόπουλος, Δημήτρης (EL)
Loukopoulos, Dimitris (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Παπακοσμάς, Ιωάννης (EL)
Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Konstantopoulos, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Klada, Nektaria (EN)
Papakosmas, Ioannis (EN)

Αποστολή: η άμεση άμυνα του οργανισμού έναντι μικροβίων και βλαπτικών ουσιών που γίνεται με χημειοταξία και μετανάστευση (μόρια προσκόλλησης), φαγοκυττάρωση και ενδοκυττάρια θανάτωση των μικροβίων (κυρίως με οξειδωτικούς μηχανισμούς ή με το συμπλήρωμα) και τελικά με ενδοκυττάρια αποδόμηση των βλαπτικών ουσιών (λυσοσώματα: σακίδια ενζύμων). Σε μερικές περιπτώσεις (συνήθως κληρονομικές) παρατηρούνται μορφολογικές ανωμαλίες με ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές. Σε πολλές άλλες διαπιστώνονται ποσοτικές διαταραχές, όπως η ουδετεροπενία (η σπουδαιότερη διαταραχή με πολλαπλούς μηχανισμούς και συχνά με σοβαρές συνέπειες), η ουδετερόφιλη λευκοκυττάρωση, η ηωσινοφιλία, η μονοκυττάρωση κ.ά. (EL)
The mission of the myeloid and monocytoid leucocytes is to protect the organism from noxious agents such as bacteria and toxic substances. This process is carried out in a direct way, i.e., through chemotactically induced migration of the white blood cells towards their tqrgets, phagocytosis and intracellular death of the invading pathogens. Intracellular killing is effected by various oxidative mechanisms or perforation by the activated complement. Final step is is the intracellular degradation of the deleterious agents (lysosomes contain the necessary enzymes) and exocytosis of the debris. In some instances (hereditary, as a rule) leucocytes display various morphological changes, occasionally in association with a number of functional abnormalities. Other, more common disturbances include neutropenia, neutrophilic leukocytosis, eosinophilia, onocytosis etc. All of them need a thorough evaluation and diagnosis, since their consequences vary from mild to serious conditions or hide other underlying non-hematological illnesses. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
Hematology (EN)
Transfusion Medicine (EN)
Biology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.