ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (EL)
MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (EN)

Λουκόπουλος, Δημήτρης (EL)
Loukopoulos, Dimitris (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Παπακοσμάς, Ιωάννης (EL)
Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Konstantopoulos, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Klada, Nektaria (EN)
Papakosmas, Ioannis (EN)

Ετερογενής ομάδα νόσων του αίματος με κύρια χαρακτηριστικά την μη αποδοτική αιμοποίηση εξ αιτίας αυξημένου αλλά ανώμαλου πολλαπλασιασμού, ανώμαλης δυσπλαστικής διαφοροποίησης και αυξημένης απόπτωσης μιας μόνον ή περισσότερων κυτταρικών σειρών. Αυξημένη συχνότητα στις μεγάλες ηλικίες. Αρχικά ήπια κλινική εικόνα (λευκοπενία, αναιμία, θρομβοπενία), που επιβαρύνεται με συχνά διαφορετική ταχύτητα και βαρύτητα και συχνά εξελίσσεται προς μυελογενή λευχαιμία. Υπάρχουν διάφορες διακριτές μορφές και πολλές κατατάξεις. Κύριο προγνωστικό στοιχείο η παρουσία καρυοτυπικών διαταραχών. Η θεραπευτική αγωγή είναι κατά βάση υποστηρικτική με χορήγηση αιμοποιητικών παραγόντων, μεταγγίσεων αίματος και αιμοπεταλίων, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλογενής μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων. Οι αναστολείς της μεθυλίωσης και της αποακετυλίωσης είναι μια άλλη, δυνητικά αποδοτική, προσπέλαση. (EL)
The Μyelodysplastic Syndromes (MDS) constitute a large, extremely heterogeneous group of blood diseases characterized by an increased proliferation, an abnormal dysplastic differentiation and increased apoptosis of one or more myeloid series. Their frequency increases with age. MDS have an insidious onset with mild leucopenia, anemia and thrombocytopenia, alone or in combination, which usually progresses, with extremely varying speed, to acute myelogenous leukemia. Classification of the MDS is complicated, but some types have specific features which allow their inclusion in distinct groups. Most important among them are the caryotypic abnormalities, which also have a major prognostic value. For the tome being, MDS have no definitive cure. Their management is basically supportive with hemopoietic factors (erythropoietin), red cell and platelet transfusions, and, when the indications are clear, allogeneic stem cell transplantation. Administration of demethylating agents or inhibitors of histone de-acetylation constitute another promising therapeutic approach. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ (EL)
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
Hematology (EN)
Hemostasis (EN)
Transfusion Medicine (EN)
Biology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.