ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ. ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ. ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (EL)
LYMPHOCYTIC DISTURBANCES. CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (EN)

Λουκόπουλος, Δημήτρης (EL)
Loukopoulos, Dimitris (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Παπακοσμάς, Ιωάννης (EL)
Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Konstantopoulos, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Klada, Nektaria (EN)
Papakosmas, Ioannis (EN)

Λεμφοκυτταρώσεις από ώριμα κύτταρα. Καλοήθεις, πολυκλωνικές, σε συνδυασμό με ιογενείς ή άλλες λοιμώξεις με τυπικό παράδειγμα τη λοιμώδη μονοπυρήνωση, νόσο των νέων, με εξαιρετικά πολύμορφη εικόνα. Χρόνιες λευχαιμίες. Εξ ορισμού μονοκλωνικές, οφείλονται σε άσκοπη, αναίτια και ανεξέλεγκτη συσσώρευση λεμφοκυττάρων κατά βάση λόγω αναστολής της απόπτωσης. Κατά κανόνα, αρχικά ασυμπτωματι¬κές, αργότερα συμπτωματικές με πολλες με επιπλοκές (διόγκωση αδένων και σπληνός, αιμολυτική αναιμία, υπο-γ-σφαιριναιμία. Λεμφοπενίες. Πολύ σπάνιες, κατά κανόνα κληρονομικές, είτε λόγω αναστολής της παραγωγής είτε δυσλειτουργίας των Β-, ή των Τ-, ή των Β και Τ-λεμφοκυττάρων. Συνοδεύονται από συχνές, διαφόρων τύπων λοιμώξεις. Σπουδαιότερες και συχνότερες οι λεμφοπενίες που σχετίζονται με τον ιό HIV ή ακολουθούν έντονη χημειοθεραπεία, ανοσοκαταστολή μετά από μεταμόσχευση, ή χορήγηση αντι-λεμφοκυτταρικών ορών. (EL)
Lymphoproliferative disorders may be polyclonal and benign, usually occurring in association with viral or other infections, the main example being infectious mononucleosis, an illness of young people with an extremely polymorphic picture. They can also be monoclonal such as the chronic lymphocytic leukemias, which represent conditions of varying lymphocytosis caused by the unjustified, uncontrollable and useless accumulation of the lymphocytes in the peripheral blood mainly as a result of inhibition of their apoptosis. As a rule, chronic lymphocytic leukemias are initially asymptomatic, but they gradually develop symptoms and various complications such as spleen and lymph node enlargement, auto-immune hemolytic anemia and low immunoglobulins. On the other hand, lymphopenias are more rare and may be either hereditary (decreased production or malfunction of lymphocytes) or acquired (secondary) as a result of viral infections (e.g. HIV) or intensive chemotherapy and immunosuppression following transplantation or administration of anti-lymphocytic sera. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (EL)
ΛΕΜΦΟΠΕΝΙΑ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (EL)
Chronic Lymphocytic Leukemia (EN)
Hematology (EN)
Lymphopenia (EN)
Biology (EN)
Lymphocytosis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.