ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΡΑΣΙΕΣ. ΠOΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΡΑΣΙΕΣ. ΠOΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ (EL)
PARAPROTEINEMIAS; MULTIPLE MYELOMA (EN)

Λουκόπουλος, Δημήτρης (EL)
Loukopoulos, Dimitris (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Παπακοσμάς, Ιωάννης (EL)
Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Konstantopoulos, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Klada, Nektaria (EN)
Papakosmas, Ioannis (EN)

Τυπική μονοκλωνική πλασματοκυτταρική δυσκρασία που οφείλεται στον αναίτιο, άσκοπο και ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό ενός κλώνου πλασματοκυττάρων με συνέπειες (α) την απώθηση των άλλων μυελικών σειρών (κυρίως αναιμία, θρομβοπενία), (β) τη διάβρωση των οστών (οστεοπόρωση, οστεολύσεις, υπερασβεστιαιμία), (γ) την αύξηση της αντίστοιχης μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης στο πλάσμα (διαταραχές της μικρο¬κυκλοφορίας ιδιαίτερα στα ευγενή όργανα, αύξηση του όγκου του πλάσματος και διαταραχή της λειτουργίας των αιμοπεταλίων), (δ) τις βλάβες των νεφρών (απέκκριση πρωτεϊνών Bence-Jones) και (ε) τη μείωση των φυσιολογικών ανοσοσφαιρινών (μείωση της αντίστασης του οργανισμού έναντι των παθογόνων μικροβίων). Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται με ποικίλους συνδυασμούς και βαρύτητα, και τελικά αποκτείνουν τον ασθενή. Η διάγνωση βασίζεται σε ένα πλήθος κυτταρομορφολογικών και βιοχημικών ευρημάτων, για τα οποία σήμερα είναι γνωστοί οι αντίστοιχοι παθογενετικοί μηχανισμοί. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι πολύπλοκη, αλλά αποδοτική, και περιλαμβάνει κυτταροστατικά, ειδικά στοχευμένα φάρμακα, αντισώματα και την αυτόλογη μεταμόσχευση. (EL)
Multiple Myeloma is a plasmacytic neoplasia resulting from an unjustified, unnecessary and uncontrollable proliferation of one clone of plasmacytes in the marrow (rarely elsewhere) with the following consequences : (a) inhibition of the growth of the other cell series (hence anemia and thrombocytopenia), (b) bone destruction (osteoporosis, osteolytic lesions and hypercalcemia), (c) an increase of the monoclonal immunoglobulin in the plasma in association with the expected hyperviscosity and disturbed microcirculation, (d) progressive renal deterioration mainly due to the abundant excretion of free light chains (Bence Jones proteins), and (e) a decrease of normal immunoglobulins leading to increased susceptibility to infection. All of the above appear in various combinations and degrees of severity. The diagnosis is based on an array of morphological, caryotypic, biochemical and molecular parameters; the latter are also offering a certain insight into the underlying pathogenetic mechanisms. Therapy is complex but effective as a rule; it comprises cytostatics, immunomodulators and targeted medications, as well as autologous stem cell transplantation following megatherapy. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ (EL)
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
Hematology (EN)
Hemostasis (EN)
Transfusion Medicine (EN)
Biology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.