ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (EL)
THROMBOSIS AND ANTICOAGULATION THERAPY (EN)

Πολίτη, Μαριάννα (EL)
Politi, Marianna (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Παπακοσμάς, Ιωάννης (EL)
Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Konstantopoulos, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Klada, Nektaria (EN)
Papakosmas, Ioannis (EN)

Ως θρόμβωση ορίζεται η δημιουργία ενός σταθερού θρόμβου ινικής ή/ και αιμοπεταλίων , που αποφράσσει μερικά ή ολικά μία φλέβα ή αρτηρία. Στην παθογένεση της φλεβικής θρόμβωσης, παραμένει σε ισχύ η τριάδα του Virchow: διαταραχή της ροής του αίματος, διαταραχή των συστατικών που συμμετέχουν στο μηχανισμό της πήξης και βλάβη του ενδοθηλίου των αγγείων .Η θρομβοφιλία (κληρονομική και επίκτητη), αυξάνει την προδιάθεση για θρόμβωση. Βασικές αιτίες κληρονομικής θρομβοφιλίας είναι ο παράγοντας VLeiden, η μετάλλαξη FIIG20210A της προθρομβίνης και οι ελλείψεις των φυσικών ανασταλτών (πρωτείνης C, S και αντιθρομβίνης) . Για τη θεραπεία της θρόμβωσης χρησιμοποιούνται η ηπαρίνη,ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (κουμαρινικά),άμεσοι ανασταλτές του παράγοντα Χα και άμεσοι ανασταλτές της θρομβίνης, καθώς και τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά. (EL)
Thrombosis is the formation of a blood clot ( fibrin and / or platelet clot ) which obstructs blood flow in a vein or an artery. Virchow's triad explains the pathophysiology of venous thrombosis: impaired blood flow, endothelial vascular damage and disorders of the coagulation cascade .Thrombophilia (inherited and acquired), increases the predisposition to thrombosis. Main causes of inherited thrombophilia are : factor VLeiden, prothrombin mutation G20210A and deficiencies of the natural coagulation inhibitors (protein C, S and antithrombin). Thrombosis treatment includes unfractioned heparin, LMWH, , vitamin K antagonists (coumarins), direct inhibitors of factor Xa and direct inhibitors of thrombin and the new oral anticoagulants ( oral inhibitors of factor Xa and thrombin) (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ (EL)
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
Hematology (EN)
Hemostasis (EN)
Transfusion Medicine (EN)
Biology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.