ΤΑ ΛΕΜΦΙΚΑ ΟΡΓAΝΑ. ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΠΛΗΝ. ΝΟΣΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤΑ ΛΕΜΦΙΚΑ ΟΡΓAΝΑ. ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΠΛΗΝ. ΝΟΣΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (EL)
LYMPH NODES AND SPLEEN (EN)

Λουκόπουλος, Δημήτρης (EL)
Loukopoulos, Dimitris (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Παπακοσμάς, Ιωάννης (EL)
Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Konstantopoulos, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Klada, Nektaria (EN)
Papakosmas, Ioannis (EN)

Ο σπλήν, οι λεμφαδένες και οι λεμφικοί σχηματισμοί των βλεννογόνων είναι τα δευτερογενή λεμφικά όργανα του ανθρώπου. Χάρη στην ειδική και ιδιόμορφη δομή τους δέχονται λεμφοκύτταρα από τον μυελό και την κυκλοφορία, τα οποία επεξεργάζονται μέσω των κατάλληλων μηχανισμών για να τα καταστήσουν ανοσολογικά ενεργά. Επί πλέον, ο σπλήν υποδέχεται και πλήθος άλλων κυττάρων του αίματος, από τα οποία επιλέγει και αποδομεί όσα είναι γηραιά ή ανώμαλα. Φαγοκυτταρώνει επίσης κυκλοφορούντα μικρόβια και παράσιτα. Η λειτουργία των παραπάνω οργάνων διαταράσσεται σε διάφορες περιπτώσεις και μπορεί να απολήξει σε παθολογική κατάσταση. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν δύο μεγάλες ομάδες: τις καλοήθεις που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο και τις νεοπλαστικές, οι οποίες περιγράφονται στα κεφάλαια 11-14. (EL)
The spleen, the lymph nodes and the mucosa associated lymphoid accumulations are the secondary lymphoid organs of man, which, through their specific structure and cellular content, accept lymphocytes from the marrow and the circulation and process them by the appropriate mechanisms in order to make them immunologically competent. In parallel, the spleen accepts a large number of other types of blood cells, retains and destroys those which are aged or abnormal and releases the rest back in the circulation. Furthermore, the spleen removes from the circulation various cellular and nuclear debris as well as bacteria and parasites. The function of these organs may be disturbed in various instances and result in various pathologic conditions. The latter are grouped in two categories: the benign conditions, which are described in this chapter and the malignant conditions which are presented in chapters 11-14. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ (EL)
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
Hematology (EN)
Hemostasis (EN)
Transfusion Medicine (EN)
Biology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.