Νοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων: Πλαίσιο προσφοράς φροντίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων: Πλαίσιο προσφοράς φροντίδας (EL)

Μισουρίδου, Ευδοκία (EL)
Misouridou, Evdokia (EN)

Μάτσα-Μποζάνα, Κατερίνα (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Matsa Bozana, Katerina (EN)

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται ο καθορισμός του πλαισίου άσκησης της νοσηλευτικής εξαρτημένων ατόμων. Αρχικά παρουσιάζεται η έκταση του προβλήματος, η οποία δικαιολογεί την έμφαση στη συγκρότηση μιας ικανοποιητικής διαχείρισης των προβλημάτων εξάρτησης στο γενικό νοσοκομείο, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε εξειδικευμένα κέντρα θεραπείας για την εξάρτηση. Στη συνέχεια αναλύεται η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στην προσέγγιση της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών. Τέλος, σκιαγραφείται ο ρόλος του νοσηλευτή εξαρτημένων ατόμων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ (EL)
Nursing Addiction Substance Abuse (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.