Απεικονιστική προσέγγιση των παθήσεων της γυναικείας πυέλου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Απεικονιστική προσέγγιση των παθήσεων της γυναικείας πυέλου (EL)

Αντωνίου, Αριστείδης-Απόστολος (EL)
Μπουργιώτη, Χάρις (EL)
Μουλοπούλου, Λία Ευαγγελία (EL)
Moulopoulou, Lia Evangelia (EN)
Antoniou, Aristeidis-Apostolos (EN)
Bourgioti, Charis (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Χατζής, Ευαγγελός (EL)
Πανουργιά, Ευαγγελία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Chatzis, Evagelos (EN)
Kallipos (EN)
Panourgia, Evangelia (EN)
Klada, Nektaria (EN)

Στόχο του παρόντος συγγράμματος αποτελεί η εξοικείωση των νέων ιατρών τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ειδικότητας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος, με τις βασικές γνώσεις ακτινοανατομίας των οργάνων της γυναικείας πυέλου, τις συνηθέστερες γυναικολογικές παθήσεις και τους αλγόριθμους διαγνωστικής προσέγγισης και διαχείρισης των ασθενών με παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα. Καθώς ο ρόλος της απεικόνισης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την ραγδαία βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, βαίνει διαρκώς αυξανόμενος στη κλινική πρακτική, καθίσταται αναγκαία η χρήση μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των κλινικών ιατρών και των ακτινολόγων. Στο παρόν σύγγραμμα θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στην ορολογία που χρησιμοποιείται για την ερμηνεία των ακτινολογικών εικόνων, με σκοπό την εξοικείωση των νεαρών ιατρών, ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο, με τις ακτινολογικές εκθέσεις, ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρερμηνείες. Έμφαση θα δοθεί στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε κεφαλαίου καθώς και στο τελικό κεφάλαιο (30 επιλεγμένα περιστατικά γυναικολογικών παθήσεων), όπου ο κάθε φοιτητής θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά διαδραστικών ερωτήσεων που αφορούν συνήθεις παθολογικές ή και μη καταστάσεις της γυναικείας πυέλου Σκοπός είναι διαβάζοντας το βιβλίο ο νεαρός φοιτητής, στο τέλος κάθε κεφαλαίου να εμπεδώσει ένα ουσιαστικό μήνυμα που θα του χρησιμεύσι στην καθημερινή κλινική πρακτική. (EL)

learningMaterial
book

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (EL)
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (EL)
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΥΕΛΟΣ (EL)
Imaging (EN)
Oncology (EN)
Female Pelvis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)