Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔομημένη σχεδίαση (EL)

Βεσκούκης, Βασίλειος (EL)
Veskoukis, Vassilios (EN)

Καπαντώνη, Κλειώ (EL)
Αγγελοπούλου, Ιωάννα (EL)
Καλλές, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kapantoni, Kleio (EN)
Kalles, Dimitrios (EN)
Angelopoulou, Ioanna (EN)

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση μεθοδολογιών κατάστρωσης και τρόπων περιγραφής του σχεδίου του λογισμικού, σύμφωνα με την προσέγγιση της δομημένης σχεδίασης. Η εμβέλεια αναφοράς στη σχεδίαση καλύπτει τα σχέδια διάταξης, τη σχεδίαση διεπαφών, τη λεπτομερή σχεδίαση μονάδων, καθώς και τη σχεδίαση δεδομένων. Εννοιες κλειδιά • Δομημένη σχεδίαση • Κεντρικός μετασχηματισμός • Κέντρο δοσοληψιών • Διάγραμμα δομής προγράμματος • Εγγραφο περιγραφής του σχεδίου του λογισμικού • Πελάτης-εξυπηρετητής • Γλώσσα περιγραφής προγράμματος • Ψευδοκώδικας (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (EL)
ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
Software Development (EN)
Software Standards (EN)
Software Engineering (EN)
Information Systems (EN)
Object-oriented Analysis And Design (EN)
Structured Analysis And Design (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.