Κοινότητα - Συμμετοχή [κοινός-χώρος]

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Κοινότητα - Συμμετοχή [κοινός-χώρος] (EL)

Ντάφλος, Κωνσταντίνος (EL)
Ntaflos, Konstantinos (EN)

Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Κούρος, Παναγιώτης-Αντώνιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Kouros, Panagiotis-Antonios (EN)

Στο κεφάλαιο διερευνούνται οι μορφές και οι έννοιες του συλλογικού (κολεκτιβιστικού) χαρακτήρα της κοινότητας, (των κοινών, του κομμουνισμού), που τροφοδότησαν τις πρακτικές της τέχνης (δημόσια κοινοτιστική τέχνη) που αναδύθηκαν ως προς τον διαλογικό χώρο που παράγει, που εντοπίζεται στα ανοικτά σχήματα οριζόντιων τακτικών ενός κοινού-και-σε-απόσταση χώρου που προέρχεται από τη μορφή της ανενεργής (μη-ουσιοκρατικής) νομαδικής κοινότητας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

διευρυμένο πεδίο (EL)
συνεργατικότητα (EL)
κοινοί τόποι (EL)
κοινοτιστικότητα (EL)
δημόσιος χώρος (EL)
σχεσιακότητα (EL)
διυποκειμενικότητα (EL)
συμμετοχικότητα (EL)
διαλογικότητα (EL)
σωματικές επιτελεστικές δράσεις (EL)
περφόρμανς (EL)
διευρυμένος κινηματογράφος (EL)
διαδραστικότητα (EL)
Activism (EN)
DIY (Do-It-Yourself) Culture (EN)
Self-organising Social Systems (EN)
Intersubjectivity (EN)
Site Oriented (EN)
Common Places (EN)
Site Specific (EN)
Feminism (gender) (EN)
Collaboration (EN)
Relational Dialogical Common Space (EN)
Performativity (EN)
Participatory Culture (EN)
Site Related (EN)
Social Community (Decision Model) (EN)
Collective Acts (EN)
Expanded Field (EN)
Omnitopia (EN)
Performance (EN)
Collectivism (EN)
Community (EN)
Functional Site (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)