Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογές (EL)

Βοσινάκης, Σπυρίδων (EL)
Vosinakis, Spyridon (EN)

Χωριανόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Ψαθά, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Psatha, Eleni (EN)
Chorianopoulos, Konstantinos (EN)

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των διάφορων χώρων εφαρμογής των εικονικών κόσμων και η κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων των περιοχών αυτών και των αντίστοιχων σχεδιαστικών ζητημάτων που εγείρονται. Κατηγοριοποιούνται και παρουσιάζονται ενδεικτικές εφαρμογές στις παρακάτω περιοχές: Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Σχεδίαση και Επιχειρείν. Για καθεμία από τις περιοχές αυτές αναλύονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά στα οποία δίνεται έμφαση κατά τη σχεδίαση και κυρίως το πώς τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τελικά την επιλογή της τεχνολογίας και τις σχεδιαστικές αποφάσεις. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι σχεδιαστικές λύσεις που έχουν δοθεί στις περιοχές αυτές και προτείνονται καλές πρακτικές για την αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων των εικονικών κόσμων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (EL)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (EL)
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (EL)
Computer Graphics (EN)
Computer Games (EN)
Cultural Heritage (EN)
Simulation (EN)
Social Media (EN)
Education (EN)
Animation (EN)
Virtual Reality (EN)
Virtual Worlds (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.